KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA
Šie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā, balstoties uz 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes (EC) regulu. Konfidencialitātes politika Jūs informē kādā veidā, kādos apjomos un ar kādu mērķi SIA „Advert Master", turpmāk tekstā Advert Master, apkopo un izmanto ar Jums saistīto informāciju.

Ar datu apstrādi saistīta informācija var tikt aprakstīta arī līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos un mājaslapā: www.advertmaster.lv.

Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta jebkura Jūsu sniegtā informācija minētajā mājaslapā vai epasta sarakstē ar ADVERT MASTER. ADVERT MASTER darbinieki ir atbildīgi par personīgo datu konfidencialitātes saglabāšanu. Atceraties, ka no drošības viedokļa datu nosūtīšana internetā vienmēr ir riskanta. Mēs nevaram nodrošināt Jūsu datu pilnīgu aizsardzību no nokļūšanas trešo personu rīcībā. ADVERT MASTER garantē, ka jebkura no Jums saņemtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Mums ir ļoti svarīga Jūsu personas datu un privātās dzīves aizsardzība. Mēs nopietni attiecamies pret Jūsu datu aizsardzību – Jūsu personas dati tiek izmantoti, ievērojot konfidencialitāti un attiecīgās likumdošanas direktīvas.

ADVERT MASTER nodrošina datu konfidencialitāti un izmanto attiecīgus tehniskos un organizatoriskos aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu informāciju no nesankcionētas pieejas, izpaušanas, nozaudēšanas, mainīšanas vai iznīcināšanas.

ADVERT MASTER nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību un ir atbildīga par to, lai tie tiktu izmantoti tikai saskaņā ar mārketinga un reklāmas pakalpojumu pieprasījuma un sekojoša darījuma noformēšanas mērķi, pieņemot lēmumu par pakalpojuma sniegšanu un veidojot līgumu, kā arī minēto līgumu administrēšanā.

Aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu www.advertmaster.lv mājaslapā vai nosūtot informāciju elektroniskajā sarakstē ADVERT MASTER, Jūs kā šīs vietnes lietotājs piekrītat tam, ka Jums ir zināmi visi minētie konfidencialitātes politikas noteikumi, un piekrītat, ka ADVERT MASTER saņem, izmanto un apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, kā arī pārbauda publiski pieejamo informāciju valsts reģistros un slēgtajās datu bāzēs tikai un vienīgi saskaņā ar minētajiem mērķiem.

Iesniedzot savus personas datus ADVERT MASTER, Jūs arī piekrītat, ka ADVERT MASTER var nosūtīt uz norādīto adresi papildus informāciju un jaunumus ar elektroniskā pasta, īsziņu vai papīra vēstuļu palīdzību.

Ja Jums ir jautājumi par konfidencialitātes politiku, Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī saistībā ar sīkfailiem (cookies) vai līdzīgām tehnoloģijām, rakstiet uz e-pasta adresi ms@advertmaster.lv.

1. Kādos gadījumos mēs ievācam informāciju:

Mēs ievācam, izmantojam un uzglabājam sekojošu informāciju par Jums tikai likumā noteiktajās robežās vai ar Jūsu piekrišanu un informācijas iesniegšanu.

Jūsu sniegtā informācija ir sekojoša:
o Jūsu vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Mēs saņemam šo informāciju brīdī, kad Jūs aizpildāt pieteikumu mārketinga un reklāmas pakalpojumu pieteikšanai www.advertmaster.lv mājaslapā.

Jūsu e-pasta adrese. Mēs saņemam šo informāciju, kad Jūs pierakstāties uz jaunumu saņemšanu www.advertmaster.lv mājaslapā.

Informācija, kura nonāk mūsu rīcībā, Jums ierakstot komentārus, atsauksmes vai vērtējumus sociālo tīklu korporatīvajās lapās vai to nodošanā izmantojot citus sakaru līdzekļus (tādus kā tālrunis, e-pasts, personīga saruna u.c.).

Informācija, kura tiek saņemta saskarsmes laikā, piemēram, video vai/un audioierakstā, kas tiek veikts Klientam apmeklējot ADVERT MASTER biroju, runājot ar ADVERT MASTER pa tālruni, kā arī no elektroniskās sarakstes, īsziņām un citiem sakaru līdzekļiem saņemtie dati, piemēram, sociālo mēdiju kanālu informācija, kas tiek saņemta Klientam apmeklējot ADVERT MASTER vietnes internetā.

Automātiski apkopotā informācija:
Mēs apkopojam informāciju par Jums un ADVERT MASTER resursu izmantošanu, par Jūsu mijiedarbību ar ADVERT MASTER vai mūsu reklāmu, kā arī informāciju, kas saistīta ar Jūsu datoru vai citām ierīcēm, kas tiek izmantotas, lai piekļūtu ADVERT MASTER resursiem. Šī informācija iekļauj sevī sekojošu informāciju:

Detaļas par Jūsu mijiedarbību ar lietotāju apkalpošanas dienestu, piemēram, datums, laiks un saskarsmes iemesls, zvanu un sarakstes protokoli, caur mūsu korporatīvajiem tālruņiem veikto sarunu audioieraksti, sarunu ieraksti tērzēšanas vietnēs, SMS un mesendžeros.

Jūsu atrašanās vieta – informācija, kas tiek saņemta ar sīkdatņu (cookies), izsekošanas marķieru vai citu tehnoloģiju palīdzību. Lai piereģistrētos jaunumu saņemšanai, ir nepieciešams norādīt obligāto informāciju, tādu kā e-pasta adresi. Jūsu dati tiks apstrādāti tikai izsūtīšanas nolūkos.

Reklāmas un mārketinga pētījumu mērķu realizācijai, kā arī klientu pieprasījumu nodrošināšanai ADVERT MASTER izmanto Google Analytic izsekošanas sistēmas un kompānijas Google Inc. («Google») sniegto tīkla analītikas pakalpojumu. Šis process norisinās Google Inc. vadībā, kuras atrašanās vietas adrese ir 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics izmanto sīkfailus (cookies), lai analizētu tīmekļa vietnes izmantošanu. Informācija par vietnes izmantošanu no Jūsu puses (ieskaitot Jūsu IP-adresi) tiek ievākta ar minēto sīkfailu palīdzību, tiek nosūtīta un uzglabāta Google serverī, kas atrodas ASV. Google izmantos šo informāciju, lai analizētu Jūsu uzvedību Vietnē un veidotu atskaites par Vietni, kā arī sniegtu turpmākos pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta izmantošanu. Google nodos šos datus trešajām personām pēc nepieciešamības, ja to pieprasa likumdošanā noteiktā kārtība vai ja trešā persona veic datu apstrādi Google uzdevumā. Google nekādā gadījumā nesalīdzinās Jūsu IP-adresi ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat novērst sīkfailu izmantošanu, mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr, šādā gadījumā Jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu Vietnes funkcijas pilnā apjomā.

2. Kādā veidā mēs izmantojam datus

Līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, piemēram, veicot darījumus ar Klientu; datu aktualitāte un pareizība tiek nodrošināta, pārbaudot un papildinot tos no iekšējiem vai ārējiem avotiem, balstoties uz līgumsaistību vai pirmslīguma noteikumu izpildi pēc Klienta lūguma, vai, lai izpildītu noteiktus juridiskos pienākumus.

Lai sniegtu papildus pakalpojumus, veicot klientu aptauju, tirgus analīzi, statistiku savākšanu, un spēļu un akciju organizēšanu Klientam un, ņemot vērā ADVERT MASTER tiesiskās intereses, uzlabotu savus pakalpojumus, Klienta pieredzi pakalpojumu saņemšanās un izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus vai Klienta piekrišanu.

Lai pārbaudītu identitāti, balstoties uz līgumsaistību vai pirmslīguma noteikumu izpildi pēc Klienta lūguma, vai, lai izpildītu noteiktus juridiskos pienākumus, vai, balstoties uz ADVERT MASTER tiesiskajām interesēm, pārvaldītu riskus un uzņēmumu kopumā.

Lai atklātu, noteiktu un novērstu potenciāli nelegālu darbību, ieskaitot krāpšanu, kā arī savstarpējās vienošanās ievērošanai.

3. Datu atklāšana

Mūsu uzņēmējdarbību neveido ne personas datu pārdošana, ne izīrēšana. Mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Jūs atklātā veidā tam piekrītat, kā arī gadījumos, kad likums vai tiesas/administratīvais lēmums uzliek mums šādu pienākumu, vai ļauj šādi rīkoties, piemēram:

Komercdarbības apsvērumi: Mēs sniegsim datus, ieskaitot personas datus, uzņēmuma reorganizācijas, restrukturizācijas, apvienošanās, pārdošanas vai cita veida īpašuma nodošanas gadījumā, ar noteikumu, ka saņēmējs apņemas Jūsu personas datus izmantot, saskaņā ar esošo Konfidencialitātes politiku.

Trešās puses:
Iestādēm (piemēram, tiesībsargājošajām struktūrām, tiesu izpildītājiem, notariālajiem birojiem, nodokļu pārvaldei, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm).

Auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem vai citiem ADVERT MASTER pilnvarotiem datu operatoriem.

Reģistrus uzturošajām trešajām pusēm (piemēram, kredītu reģistri, iedzīvotāju reģistrs, komercreģistrs, vērtspapīru reģistrs un citi reģistri, kuri satur vai caur kuriem tiek pārsūtīti Klienta dati).

Parādu piedzinējiem, saskaņā ar prasījumu tiesību cesiju, notāriem, juristiem, tiesām, ārpus tiesu strīdu izšķiršanas institūcijām, bankrota vai maksātnespējas administratoriem.

Ar ADVERT MASTER pakalpojumu sniegšanu saistītajām personām, tai skaitā arhivēšanas un pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu piegādātājiem.

4. Jūsu tiesības uz izziņu, datu izdzēšanu, bloķēšanu un protesta izteikšanu

Mēs ne vienmēr varam izdzēst visus ierakstus par pagātnes sadarbību un transakcijām. Piemēram, mūsu pienākumos ietilpst agrāko ar ADVERT MASTER veikto darījumu uzskaites veikšana, ņemot vērā uzņēmējdarbības un finanšu atskaišu aspektus. Ja Jums rodas jautājumi par mūsu darbībām datu aizsardzības jomā, vēršaties pie mums, rakstot uz epastu ms@advertmaster.lv. Mēs varam noraidīt likumdošanai nepieņemamus vai neparedzētus, tai skaitā mums nepraktiskus jautājumus, kas prasa pārmērīgas tehniskās izmaksas, vai pakļauj mūs riskam. Mēs esam pilnvaroti uzglabāt datus, saskaņā ar likumu un likumdošanas ievērošanai, kā arī pildīt uzdevumus, kas aprakstīti šajā Konfidencialitātes politikā. Jūs varat jebkurā laikā, nenorādot iemeslus, izmantot savas tiesības atteikties, mainot vai pilnībā atceļot savas piekrišanas darbību nākotnē. Lai to panāktu, Jums jāiesniedz mums atteikuma vēstule rakstiski, sūtot pa pastu, e-pastu. Tas neprasa papildus izdevumus.

Jums ir tiesības:

Pieprasīt no mums apstiprinājumu par Jūsu personas datu izmantošanu, un, ja tādi dati mums ir pieejami, pieprasīt izziņu par personas datiem, ieskaitot detalizētu informācijas izklāstu, saskaņā ar "Vispārējās datu aizsardzības regulas" 15. paragrāfu (turpmāk tekstā «GDPR»);

Pieprasīt Jūsu personas datu korekciju;

Pieprasīt Jūsu datu izdzēšanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru Klients pieprasa izdzēst, tiek apstrādāti arī pēc citas likumdošanas prasībām, piemēram, līguma vai attiecīgo normatīvo aktu saistībām.

Pieprasīt ar Jums saistīto datu izdzēšanu dēļ kāda no iemesliem, kas atsevišķi uzskaitīti GDPR 17. lpp.Papildus mēs nevaram izdzēst datus, kurus mums jāuzglabā likumā noteiktos termiņos.

Atkāpties no savas piekrišanas ļaut apstrādāt savus datus.

Nākotnē atcelt jebkuru savu piekrišanu bez Jums iespējamajiem zaudējumiem;

Pieprasīt no mums ierobežot datu apstrādi dēļ kāda no iemesliem, kas uzskaitīti GDPR 18. lpp.

Jebkurā laikā noprotestēt datu Jūsu personas datu apstrādi savu īpašo apstākļu dēļ. Šādā gadījumā mēs vairāk neveiksim Jūsu datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam norādīt par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvības svarīgākus iemeslus vai, kad datu apstrāde ir nepieciešama likumīgo tiesību nostiprināšanai, realizēšanai vai aizsardzībai.

Iesniegt sūdzību bez kaitējuma nodarīšanas jebkurai citai administratīvajai vai tiesas juridiskajai aizsardzībai, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā ar GDPR. E-pasta adrese: ms@advertmaster.lv

5. Personas datu drošība

Lai pasargātu Jūsu personīgo informāciju no nozaudēšanas, nozagšanas, nesankcionētas pieejas, izmantošanas un izmainīšanas, mēs veicam sapratīgus administratīvos, loģiskos, fiziskos un organizatoriskos pasākumus. Par nožēlu nav tādu līdzekļu, kas spētu nodrošināt 100% aizsardzību. Tāpēc mēs nevaram garantēt pilnīgu Jūsu informācijas drošību.

6. Jūsu personas datu uzglabāšana

Personas dati tiek apstrādāti ne vairāk, kā nepieciešams. Datu uzglabāšanas laiku var noteikt vienošanās ar Klientu, ADVERT MASTER tiesiskās intereses vai attiecīgie tiesiskie akti (piemēram, likums par grāmatvedības uzskaiti, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana, noilguma termiņš, civillikums utt.). Jūsu informāciju mēs uzglabājam tik ilgi, kamēr ir aktīvs Jūsu mārketinga un reklāmas pakalpojumu līgums vai Jūsu informācija ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanai un uzņēmējdarbības un finanšu atskaitēm. Jūsu personīgā informācija tiek arī uzglabāta, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko saistību izpildei, strīdu risināšanai un mūsu vienošanās izpildes nodrošināšanai. GDPR nosaka, ka visi personīgie dati principā var tikt uzglabāt tikai noteiktiem apstrādes mērķiem, un tikai tik ilgi, kamēr attiecīgais mērķis pastāv. Mēs uzglabājam Jūsu datus visu laika periodu, kas nepieciešams mērķu realizācijai – līgumu darbības laikā vai līdz pilnīgai pušu saistību izpildei.

7. Izmaiņu veikšana Konfidencialitātes politikā

Laiku pa laikam mēs atjaunosim šo Konfidencialitātes politiku tiesisko, normatīvo vai ekspluatācijas prasību izmaiņu dēļ. Šādas izmaiņas (ieskaitot datumus, ar kuriem tās stājas spēkā) tiks paziņotas, saskaņā ar likumdošanas prasībām. Izmantojot ADVERT MASTER pakalpojumus turpmāk, pēc datuma, ar kuru stājas spēkā atjauninājumi, norādīs uz piekrišanu šādām izmaiņām.

8. Autortiesību atruna

Saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu, ADVERT MASTER ir visu materiālu un jebkuras informācijas, kas ir izvietota šajā vietnē, īpašnieks. Šīs mājas lapas lietotājiem aizliegts mainīt, modificēt vai papildināt, kā arī publicēt un izmantot norādīto informāciju bez iepriekšējās ADVERT MASTER rakstveida atļaujas. Mājas lapas dizainu, struktūru, kā arī citus tās elementus aizliegts reproducēt (kopēt, atdarināt, pārveidot) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādu citu mērķu sasniegšanai. Gadījumā, ja šīs vietnes lietotāji neievēro šīs mājas lapas lietošanas noteikumus un ADVERT MASTER konstatē intelektuāla īpašuma tiesību pārkāpumu, atkarībā no sekām un ADVERT MASTER nodarīto zaudējumu apmēra, pārkāpējs ir saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības.
Made on
Tilda